Sukutietoutta

Haikian talo
Haikian talo

Haikian talo on ollut olemassa jo vuonna 1540, vaikka sillä ei vielä silloin ollut nykyistä nimeä, vaan toinen, alkuperäinen nimi Kupi.

Kuusjoen Tiskarlan kylän Haikian suvun lasketaan alkaneen Heikki Heikinpoika Haikiasta, joka otti v. 1732 tilan isännyyden. Sitä ennen sama suku oli viljellyt Muurlan Kaukelman rälssitilaa. Vasta Kuusjoen Tiskarlan kylästä katsotaan Haikian suvun varsinaisesti alkaneen.

Kuusjoen kartta
Kuusjoen kartta

Haikialaiset ovat olleet kotipaikalleen uskollista väkeä, sillä ensin suvun esipolvet pitivät n. 130 vuotta samaa Muurlan Kaukelman rälssitilaa, jonka paikalla on nyt Uotin veljesten perintötila. Haikian taloa (ks. kuva) Kuusjoella suku piti n. 170 vuotta. Edla Isotalo muisti talon pihapiirin rakennukset ja sen perusteella Tuomas Salomaa on piirtänyt kantatalon pohjapiirroksen (kuva sivun alalaidassa). Haikian suku asui kahta tilaa noin kolmensadan vuoden ajan. Merkittävä osa tästä talonpoikaisesta suvusta asuu edelleen Turun läänin Kuusjoella, Salon seudulla.

Haikian talon pohjapiirros
Haikian talon pohjapiirros, piirtänyt Tuomas Salomaa Edla Isotalon kertoman perusteella

Haikian talon suuruuden aika oli 1800-luvun toisella neljänneksellä. Siihen vaikutti Elias Heikinpoika Haikian mittava työ isonjaon puolesta. Hän rupesi ensimmäisenä Kuusjoella viljelemään kylvövehnää ja käyttämään rauta-auraa, jonka avulla suuri osa talon siihenastisista luonnonniityistä kynnettiin pelloksi. Hän harjoitti myös ratsutilallisen Heikki Yli-Junttilan kanssa viimeisenä kuusjokelaisena kaupankäyntiä Tukholmaan. He veivät sinne halkoja, voita ja munia. Hänen asemaansa vahvisti myös se, että hän nai elämänsä aikana kolme ratsutilallisten tytärtä Anna Kaisa Heikintytär Vanhatalon, Regina Juhantytär Piintilän ja Stiina Ulriikka Juhantytär Sylvanderin.

Haikian suvun sukuhaarat

Kantaisä Elias Heikinpoika Haikia (9.4.1796-14.1.1850)

1. puoliso (1822) ratsutilallisen tytär Anna Kaisa Heikintytär Vanhatalo (s. Kuusjoella 1.10.1799),

2. puoliso (1825) ratsutilallisen tytär Regina Juhantytär Piintilä (s. Halikossa 28.2.1805, viiden sukuhaaran (I-V) kantaäiti),

3. puoliso (1838) ratsutilallisen tytär Stiina Ulriikka Juhantytär Sylvander (s. Sammatissa 30.11.1812, kuudennen sukuhaaran (VI) kantaäiti)

Elias Heikinpoika Haikian lapsia eri puolisoille:

1. Kustaa Aadolf (1823-1824)
1. Heikki Juha (1824-1861)

2. Kustaa Aadolf (1826-1905) Kosken Patakosken Tuomolan ja (myöhemmin) Aliklemelän isäntä (sukuhaara I)
2. Karoliina Kustaava (1827-1907) Uskelan Anjalan Karvaisten emäntä (sukuhaara II)
2. Elias Vilhelm (1828-1907) Kuusjoen Tiskarlan Haikian isäntä (sukuhaara III)
2. Agneetta (1830-1910) Uskelan Pippisten Kreivin emäntä (sukuhaara IV)
2. Fredrik (1833-1913) Kuusjoen Hämäläisten Paanun isäntä (sukuhaara V)
2. Vilhelmiina (2.6.1834-2.6.1834), Kaarle (10.10.1835-27.5.1836), Kaarle (12.2.1837-12.2.1837)

3. Robert (1839-1899), puuseppä Helsingissä (sukuhaara VI)
3. Kaarle Maurits (1842-1881), puuseppä Helsingissä ja Pietarissa
3. Fredriikka (1844-1846), Amanda Fredriikka (23.1.1847-1.2.1847)
3. Amanda Eriikka (1849-1927) Perttelin Tattulan Jussin talon emäntä

I Kustaa Aadolf Haikia-Klemen sukuhaara

Emerentia Henriikka Rosenqvist (12.12. 1862 – 23.1. 1945) Ruokoset.
Frans Fredrik Vaskinen (30.3. 1864 – 29.7. 1933)Vaskiset, Forsströmit, Rautiot, Mallot.
Kaarle August Ylhäisi (12.12. 1865 – 22.4. 1925) Ylhäisit, Suomelat, Hakalat, Mäet, Aarniot.
Maria Aleksandra Saarinen o.s. Siivonen (3.6. 1872 – 22.5. 1939), Saariset, Virtaset, Helevät, Lehmuskosket, Ristimäet.

II Karoliina Kustaava Karvasen sukuhaara

Kaarle Vihtori Tuominen (10.1. 1859 – 3.1. 1936) Tuomiset, Elorannat, Virrat, Rinteet, Järvet, Hovit, Lahdenrannat, Arvilat, Töyryt, Salmiset, Laaksoset, Vesterlundit, Nevalat, Niemiset, Silvermanit, Ruohot, Urjanheimot, Bergrothit, Lehdot, Lehtoset, Breilinit, Metsävirrat, Vienoset, Suomiset, Hellbergit, Vikstedtit, Örserbergit, Nuutiset, Ylijoet, Taimelat, Revot.
Augusta Sofia Mykkänen, ent. Korhonen, o.s. Koskinen, Mykkäset, Korhoset, Koskimiehet, Ketoset, Niskaset, Laaksoset, Mäkiset.

III Elias Vilhelm Haikian sukuhaara (puol. Vilhelmiina Karoliina Heikintytär Yli-Junttila)

Matilda Vilhelmiina Wallenius (17.8. 1852 – 27.9.1911) Talkamot, Vaalasvirrat, Merviät.
Edla Elviira Isotalo (12.7.1857 – 28.12.1942) Isotalot, Johanssonit, Saarnilahdet, Andresenit, Leinolat, Tuomolat, Vähätalot Kontot, Saarelat, Tyynilät, Riihentaukset, Pitkäset, Hyytiäiset, Salomaat, Puolakat, Riihimäet.
August Vilhelm Haikio ( 27.12.1860 – 5.2.1936) Lundmarkit, Arvolat, Kaljalat, Pajut, Sahit, Laitiset.
Frans Oskar Haikio (25.8. 1863 – 16.3.1949) Haikiot, Tiuraniemet, Härrit, Nurmet, Kotilaiset, Haapaniemet, Lehtovaara.
David Albert Haikio (vaimon äiti Junttila) (25.8.1863 – 18.3. 1947) Viljamaat, Autiot, Jaloset.
Jenny Maria Lindgren ( 17.7.1868 – 8.12. 1918) Passiset, Nylanderit, Haavijoet.

IV Agneetta Lindholm-Päivärinnan (e. Lindholm, e. Helin., s. Haikia) sukuhaara

Kalle Kustaa Helin (10.11.1848 – 11.1. 1900) Laineet, Koivuset, Ahlforsit, Nummelinit, Isotalot, Tähtiset, Suomiset, Lehtiset, Heleniukset, Ahot, Määttäset, Järviset, Tähtiset, Hussit, Pölöset, Koivut, Lindenit, Virtaset, Salmiset, Solsamaat, Hakolat, Nikkiset, Vienoset, Aallot, Vienoset, Kesäset, Merikukat, Ilanderit, Mäenpäät, Pelanderit,Tuomet, Lahdet, Laaksoset, Raitaset.
Gabriel Vilhelm Helin-Kavila (22.3. 1850 – 5.9. 1923) Helinit, Kavilat, Laaksoset, Meretojat, Silanterät, Tasalat, Pyyt, Laurilat, Schaumanit, Halkilahdet, Niemiset, Männyt, Salmiset, Koskiset, Jaakkolat, Juvoset.
Juho Robert Helin (6.6.1859 – 9.1.1931) Helinit, Lehmusahot, Virtaset, Lepistöt, Korvenpäät, Saariset, Räsäset, Virtaset, Heinot, Laaksoset, Helteet, Laitilat, Östenssonit, Lindroosit, Österbergit, Lehtoset, Ryynäset,Mikkolat, Koirjoset, Laaksot, Suomiset, Hietalat.
Olga Kristiina Lindholm (12.7. 1866 – 13.8.1940) Leinot, Keto-ojat, Hedmanit, Tammivirrat, Laineet, Lehtoset, Kosket.
Alma Augusta Wink s. Lindholm (22.9. 1870 – 13.1. 1917) Winkit, Haapasalot, Virrat, Elot, Saariset, Silvolat, Tolsat.

V Fredrik Paanun sukuhaara

Alma Vilhelmiina Lehmusvirta ent. Metäs (21.11.1864 – 2.11. 1948) Lehmusvirrat, Kivirannat, Kankaanrannat, Lehtiset, Leinot, Salokankaat, Länsileimut, Österlundit, Turuset, Hinkat, Paavolat, Korkeamäet, Riikoset, Suppalat, Lavoset, Toivoset, Palohongat, Raatikaiset, Perkiöt, Hytöset, Linnamäet.
Akseli Edvard Paanu (17.3.1869 – 13.3. 1937) Kaislat, Saarentaustat.
Elina Aksia Nyberg s. Paanu ( 1.8. 1871 – 17.3. 1952) Nybergit, Laidat, Välimaat, Paltomaat, Muilut.
Anna Maria Wahe s. Paanu (10.2. 1879 – ) Lepät, Voitilat, Jarvat, Mattilat, Juvoset, Vaheet, Muhoset, Setälät, Mäet.

VI Robert Eliassonin sukuhaara

August Vilhelm Eliasson (4.1. 1874 – 15.1. 1913) Eliassonit, Nymanit, Smolskyt, Kokkoset, Lindgrenit, Askit, Johanssonit, Erikssonit, Elomaat, Virtaset.
Iida Vilhelmiina Tulander e. Söderman s. Eliasson ( 13.9. 1878 – 20.7. 1958) Tulanderit, Blomsterit, Sandströmit, Montoset, Kuutit.